Indhold

Dagtilbud

Her finder du nyt på dagtilbudsområdet i form af publikationer, notater, gode råd samt kommunale praksiseksempler.

Kommunerne har ansvaret for at udvikle og drive daginstitutioner og dagpleje i Danmark. Det er en kommunalpolitisk forpligtigelse at tage ansvar for at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Hvert år bruger kommunerne omkring 25,5 mia. kr. (2015) på dagtilbud til de 0-5 årige, hvilket svarer til knap 83.000 kr. pr. indskrevet barn. Kommunerne investerer derfor mange penge i de mindste børn. Det gør de for at give alle børn et rigt børneliv, som har en stor værdi i sig selv.

Samtidig er det vigtigt for Danmark, at alle børn opdrages til at være medskabere af et demokratisk samfund med gode sociale fællesskaber.

Nyeste artikler

Annonce
Annonce

Annonce