Indhold

Sundhedspleje

Kommunerne er i følge Sundhedsloven forpligtet til at tilrettelægge forebyggende sundhedsydelser, som kan bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Information om den kommunale sundhedstjeneste

Her på siden kan du læse mere om den kommunale sundhedspleje. Du kan foruden aktuelle nyheder på området bl.a. læse mere om Børnedatabasen, tilgå relevante blanketter og vejledninger samt KL's udspil og holdningsnotater på området.

Nyheder

Børnedatabasen

Børnedatabasen indsamler alle informationer fra helbreds- og funktionsundersøgelser som er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. Forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser foretages i barnets første leveår af sundhedsplejersker i eget hjem, hvorefter barnet i sin undervisningspligtige alder, bliver undersøgt i følge bl.a. de lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser, i skolen af sundhedsplejersker eller kommunalt ansatte læger. Du kan tilgå børnedatabasen via nedenstående link.

Annonce
Annonce

Annonce