Indhold

Honorarer for politiske hverv i KL

De aktuelle honorarer for politiske poster i KL er (niveau den 1. januar 2018) følgende pr. år:

Bestyrelsen
Menige medlemmer: 64.711 kr.
Formand (inkl. bestyrelses-/formandskabshonorar): 539.257 kr.
Næstformand (inkl. bestyrelses-/formandskabshonorar): 269.627 kr. 

Formandskabet
Menige medlemmer: 37.748 kr.

Alle KL-udvalg
Menige medlemmer: 32.355 kr.
Formand (inkl. udvalgshonorar) 215.702 kr.
Næstformand (inkl. udvalgshonorar)  64.711 kr.  

Kommunekontaktråd
Formand: 215.702 kr.
Næstformand: 64.711 kr.

Alle beløb er skattepligtige, og der beregnes 1,5 % særlig feriegodtgørelse.