Indhold

Internationalt udvalg

Internationalt Udvalg beskæftiger sig blandt andet med principielle og generelle EU-spørgsmål samt øvrige internationale relationer.

 
Internationalt Udvalgs ansvarsområder: 

  • Principielle og generelle EU-spørgsmål
  • Øvrige internationale relationer.

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

  • EU's Regionsudvalg
  • Europarådets Kommunalkongres
  • Den Europæiske Kommuneforening
  • Verdensorganisationen "United Cities and Local Governments".

Udvalgets medlemmer

  • Formand: Erik Flyvholm (V), Lemvig
  • Næstformand: Kirstine Bille (F), Syddjurs

Udvalgets syv menige medlemmer vælges på KL's repræsentantskabsmøde den 21. marts.