Indhold

Kommunalfuldmagten

Kommunalfuldmagtsreglerne er baseret på uskrevne retsgrundsætninger, der giver kommunerne mulighed for at varetage opgaver og foretage visse økonomiske dispositioner af økonomisk karakter uden lovhjemmel. Kommunalfuldmagtsreglerne er udviklet gennem de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og opleves ofte vanskelige at håndtere. På denne side kan du finde materiale til brug for løsning af konkrete problemstillinger samt udvalgte nyheder om kommunalfuldmagtsreglerne.

Relevant information

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce