Indhold

Kursusaktiviteter

Har du brug for at få opfrisket din viden inden for et bestemt juridisk område? KL’s kursusaktiviteter og konferencer har fokus på juridiske emner, der er særligt målrettet kommunernes medarbejdere. Undervisere på kursener er erfarne medarbejdere fra Jura og EU, som alle har stor indsigt og praktisk erfaring i den forhold til den kommunale verden. Kurserne og konferencerne udbydes via KL's kursusudbyder COK.

Nærmere information om Jura og EU's kurser og konferencer fremgår af Jura og EU's kursuskatalog, som kan downloades i højre spalte på denne side. Det trykte kursuskatalog kan rekvireres her: http://cok.dk/kataloger

Er der flere, der ønsker at deltage på det samme kursus, er det muligt at afholde kurser og gå hjem møder i den enkelte kommune, hvor kommunen selv sørger for lokaler og forplejning.

 

Konferencer og arrangementer

Annonce
Annonce

Annonce