Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Kommunale budgetter overholder økonomiaftale

  16.01.18

  Danmarks Statistik har netop offentliggjort de endelige kommunale budgettal for 2018. Tallene viser, at kommunerne overholder økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Dermed får kommunerne udbetalt det fulde bloktilskud fra staten.

  Læs mere »

 • Kom godt fra start i den nye valgperiode

  15.01.18

  Dansk økonomi er for alvor ved at være kommet ud af den økonomiske krise. Til forskel fra sidste valgperiode er udsigterne for landets økonomi lysere nu. Til gengæld strammer demografien til, og de nyvalgte kommunalbestyrelser står derfor med nogle anderledes udfordringer end deres forgængere. De nyvalgte kommunalbestyrelser bør derfor allerede fra valgperiodens start spørge sig selv om, hvad de økonomiske pejlemærker for kommunen skal være de kommende fire år. Tekst af Morten Mandøe, KL's cheføkonom

  Læs mere »

 • Kommuner samarbejder på livet løs

  11.01.18

  Kommunerne samarbejder i stort omfang med både hinanden, regioner, privat erhvervsliv og andre aktører. I gennemsnit har hver kommune 47 forskellige samarbejder. Det viser ny KL-undersøgelse om de samarbejdende kommuner.

  Læs mere »

 • KL til innovationsministeren: Sådan skaber du mere sammenhæng i det offentlige

  11.01.18

  10 udvalgte områder bør have særligt fokus i arbejdet med en sammenhængsreform, lyder det fra KL, som præsenterer nyt udspil på Kommunaløkonomisk Forum 2018.

  Læs mere »

 • Hvad gør de kommuner, der er billigere end os?

  03.01.18

  De politiske budgetdrøftelser kan kvalificeres med nøgletalsanalyser. Hedensted Kommune præsenterede på KL's netop afholdte datakonference, hvordan de arbejder med potentialepakker. Her kobles dataanalyser med konkret inspiration fra andre kommuner. Tekst af Peter Riis, chefkonsulent KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere »

 • Kommunale budgetter rammer lige i plet

  14.12.17

  En foreløbig opgørelse af de kommunale budgetter for 2018 viser, at de rammer lige i plet i forhold til det aftalte mellem KL og regeringen i økonomiaftalen. KL-formand Martin Damm glæder sig over det stærke kommunale sammenhold i budgetlægningen.

  Læs mere »

 • Tilpasser I hjælpen, når borgeren udvikler sig?

  12.12.17

  Kommunerne opstiller i stigende grad mål for borgere, der visiteres til en social ydelse. Men i hvilket omfang tager kommunen stilling til konsekvenserne for ydelsen, før og efter at målene er nået? Svaret på dette spørgsmål er afgørende for en bedre styring på det sociale område. Tekst af Mette Rosenbeck og Louise Tarp Thorgaard, begge er chefkonsulenter i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere »

 • Udvikling i lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre

  12.12.17

  Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre patienter, herunder regionale og kommunale forskelle og udviklingen i antallet af lægebesøg i hjemmet fra 2009 til 2016.

  Læs mere »

 • Politisk lederskab i en opgangstid

  30.11.17

  Ansvaret for at styre kommunerne de næste fire år er netop blevet placeret. Det er nu, at de nye kommunalpolitikere skal sætte rammerne for den politiske og økonomiske styring de næste fire år, og byggestenene til en sund økonomi skal lægges. Tekst af Anne Ley, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat og Janne Roesen, konsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat.

  Læs mere »

 • En sammenhængende indsats for de unge er afgørende

  17.11.17

  Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Udviklingen er i en årrække gået i den forkerte retning. Samtidig har vi et arbejdsmarked, der i fremtiden vil mangle faglært arbejdskraft. Derfor er der behov for at gentænke indsatsen over for de unge. Tekst af Marie Stub Bager, fuldmægtig i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere »